RU   EN   KZ

Almaty city (Head office)

Address: Radlov st, 68

Tel:

Fax:

8 (727) 396 65 17
8 (727) 396 65 15
8 (727) 396 64 20

Astana city, Akmola region,

Address: Lane of Kobda st, 12

Tel:
Fax:
+ 7 771 555 99 01
8 (7172) 23 33 03

Taraz city, Zhambyl region

Address: Askarov st, 297 “A”

Tel:
Fax:
+ 7 771 555 99 08
8 (7262) 52 14 26

Almaty city, Almaty region

Address: Almaty region, Karasay district,
Aksengirskaya Gas filling station, Zharmuhambet station

Tel:
Fax:
+ 7 771 555 99 02
8 (727) 312 10 02

Shymkent city, South Kazakhstan region

Address: Tamerlanovskoe highway, 20B/6

Tel:
Fax:
+ 7 771 555 99 13
8 (7252) 49 40 64

Petropavlovsk and North Kazakhstan region

Address: Zhabayev, 247

Tel:
Fax:
+ 7 771 555 99 15
8 (7152) 31 30 96

Uralsk city, West Kazakhstan region

Address: Konkina st, 2/1

Tel:
+ 7 771 555 99 07
8 (7112) 53 68 86